Get Adobe Flash player
There are no translations available.

studia2013 2 

 

STUDIUM
FILOZOFICZNO-ETYCZNO-SPOŁECZNE
IM. JANA PAWLA II

przy Polskiej Misji Katolickiej we Francji

KURSY KOMPUTEROWE 

Kursy komputerowe realizowane w naszym studium kierowane są do użytkowników komputerów PC pragnących, studiując w języku polskim podnosić swoje umiejętności. Zajęcia z zakresu technologii informatycznych realizowane w naszym Studium prowadzone są w trybie praktycznych ćwiczeń, przy użyciu nowoczesnych środków audiowizualnych. Dwu godzinne interwały czasowe realizowane w godzinach od 19.30 do 21.30 pozwalają efektywnie zgłębiać studiowaną tematykę. Organizator studiów zapewnia możliwość korzystania podczas zajęć z własnych laptopów. Ułatwia to dopasowanie pozyskiwanych kompetencji do osobistych potrzeb. Słuchacze mają do wyboru jedną z następujących grup tematycznych: 
• Użytkownik początkujący, 
• Użytkownik zaawansowany (średniozaawansowany), 
• Komputer i Cyfrowy Aparat Fotograficzny,
• Komputer w działalności gospodarczej

Użytkownik początkujący
Słuchacz kursu zapoznaje się z niezbędną wiedzą dla codziennego używania komputera: podstawowymi pojęciami, oraz najważniejszymi elementami nowoczesnego komputera. W trakcie praktycznych ćwiczeń studiujący poznaje zastosowanie programów zwykle używanymi na komputerach PC. W trakcie zajęć omawiany jest system operacyjny Windows oraz znajdujące się w pakiecie programy użytkowe. (Explorator Windows, Notepad, Wordpad, Paint, Internet Explorator).

W przebiegu kursu słuchacz uzyskuje następujące umiejętności:
→ Umiejętność organizacji pracy na komputerze, zarządzania jego zasobami
(podzespoły oraz gromadzone dokumenty)
→ Umiejętność pisania prostej korespondencji, oraz właściwego stosowania najważniejszych zasad typografii 
→ Budowania dokumentów złożonych
→ Współpracy z Internetem
(Obsługa programu przeglądarki internetowej, obsługi programu poczty elektronicznej)

Użytkownik zaawansowany - (Komputer w biurze)

Uczestnik kursu zapozna się z bogatą funkcjonalnością programów należących do pakietu biurowego „Office”. Nabyte kompetencje dają nieocenione korzyści, pozwolą usprawnić wiele żmudnych prac biurowych. Po ukończeniu szkolenia wiele skomplikowanych, żmudnych prac okaże się łatwymi, szybkimi do osiągnięcia.

Kurs skierowany jest do użytkowników komputera dysponujących umiejętnością zarządzania zasobami komputera. (Patrz szkolenie dla początkujących). W trakcie szkolenia omawiane są funkcjonalności edytora tekstu Word, arkusza kalkulacyjnego Excel. Dodatkowo elementy programu PowerPoint lub programów pokrewnych z pakietu „Open Office”. Sprawdzony, autorski program szkolenia gwarantuje opanowanie funkcji edytora i arkusza kalkulacyjnego dla następujących zastosowań:
→ Formatowanie dokumentów;
→ Tworzenie dokumentów złożonych: (konspekt, przypisy, indeks i spis treści);
→ Generowanie dokumentów seryjnych;
→ Tworzenie tabel i zestawień
→ Projektowanie raportów, kalkulacji

Finalnie, słuchacz uzyskuje swobodę w korzystaniu z funkcjonalności środowiska systemu Windows. Nabiera samodzielności w korzystaniu z pakietu Office, pozyskuje praktyczne umiejętności wykorzystania złożonych funkcji programów. Nabyte umiejętności doboru właściwej metody do realizowanego zadania pozwolą słuchaczowi uniknąć wielu czyhających na użytkownika komputera pułapek.

Komputer i Cyfrowy Aparat Fotograficzny

W przebiegu kursu uczestnik nauczy się bezpieczne i efektywne zarządzać zdjęciami fotograficznymi na swoim, osobistym komputerze. Po szkoleniu używanie komputera do archiwizacji, kadrowania, oraz korekty parametrów zdjęcia okaże się proste.
Kurs skierowany jest do użytkowników komputera znających podstawy jego obsługi oraz swobodnie zarządzającymi jego zasobami. W trakcie szkolenia kładziony jest nacisk na omówienie tematyki związanej z rejestracją zdjęć cyfrowych. Słuchacze zapoznawani są z podstawowymi, niezbędnymi dla rozumienia tematyki pojęciami. W przebiegu szkolenia zostają omówione i praktycznie ćwiczone techniki pozyskiwania obrazu. Przeniesione z aparatu do komputera zdjęcia nauczymy się między innymi kadrować czy korygować parametry ekspozycji. Dla absolwenta szkolenia współpraca aparatu fotograficznego i komputera przestanie być tajemnicą, zaś przetworzone, uporządkowane i zarchiwizowane po szkoleniu własne zdjęcia i filmy dostarczą wiele osobistej satysfakcji.

Komputer w działalności gospodarczej
Uczestnik kursu zapozna się z bogatą funkcjonalnością arkuszy kalkulacyjnych. Nabyte umiejętności dają nieocenione korzyści, pozwolą usprawnić wiele żmudnych prac obliczeniowych, po ukończeniu szkolenia każdy będzie mógł wykonać skomplikowane zestawienia.
Kurs skierowany jest do użytkowników komputera swobodnie zarządzającego jego zasobami. W trakcie szkolenia kładziemy nacisk na funkcjonalności arkusza kalkulacyjnego. Szkolenie prowadzone jest metodą projektową - omawianie są praktyczne jego zastosowania. Tematyka szkolenia obejmuje:
→ Sporządzanie tabel, zestawień, raportów
→ Sporządzanie dokumentów handlowych (zamówień, faktur i innych dokumentów handlowych)
→ Harmonogramowanie, kosztorysowanie prac, bilans kosztów
→ Obliczenia inżynieryjne, symulacje biznesowe
→ Automatyzacja prac, makro procedury

Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu w godz. 19.30-21.30

w Seminarium Polskim w Issy-les-Moulineaux

 

Zgłoszenia oraz pytania organizacyjne prosimy kierować do sekretariatu Studium: Studium Filozoficzno-Etyczno-Społeczne , 263bis, rue Saint Honore, 75001 Paris, tel. 01.42.60.66.58
Wtorki i Czwartki 9.oo - 12.3o, 16.oo - 19.oo, e-mail:  Cette adresse email est protégée contre les robots des spammeurs, vous devez activer Javascript pour la voir. "> Cette adresse email est protégée contre les robots des spammeurs, vous devez activer Javascript pour la voir. " data-mce-href="mailto: Cette adresse email est protégée contre les robots des spammeurs, vous devez activer Javascript pour la voir. "> Cette adresse email est protégée contre les robots des spammeurs, vous devez activer Javascript pour la voir.