Get Adobe Flash player

Ostrzeżenie: Pragniemy poinformować, że skrzynka mailowa la.villa.vistule@onet.eu została spiratowana.
Prosimy nie reagować na żadne komunikaty, wysyłane z tego adresu.
Nowy adres: la.villa.vistule@gmail.com


Avertissement: Nous vous informons que la boîte e-mail : la.villa.vistule@onet.eu été piratée.
Ne répondez pas aux éventuels messages reçus de cette adresse.
Nouvelle adresse : la.villa.vistule@gmail.com

Spis treści
Struktura organizacyjna Misji
Historia od 1670 r.
Lata 1830-1835
Lata 1836-1844
Lata 1845-1918
Lata 1918-1945
Lata 1945-1973
Lata 1976-1985
Lata 1986-1993
Rok 1994
Lata 1995-2000
Rok 2001
Wszystkie strony

     Polskie Misje Katolickie istniejące na terenie Europy mają swoje siedziby w Anglii, Belgii, Danii, Holandii, Luksemburgu, Norwegii, Niemczech, Włoszech, Szkocji, Szwajcarii, Szwecji. Jedną z nich - i najstarszą - jest Polska Misja Katolicka we Francji.

Z faktu, iż PMK jest częścią Kościoła, wynika jej powołanie i zadania takie jak duszpasterska opieka i troska o Rodaków przebywających na obczyźnie, podtrzymywanie dziedzictwa kulturalnego i religijnego wśród Polonii oraz łączność z Kościołem lokalnym. Za wypełnienie tych misji odpowiedzialny jest Rektor i jego najbliżsi współpracownicy, delegaci regionalni, kapelani, księża i siostry zakonne, świeccy zaangażowani w różnych dziedzinach. Siedziba Polskiej Misji Katolickiej we Francji znajduje się w Paryżu. W chwili obecnej w PMK pracuje w 70 misjach i 12 instytucjach katolickich 130 księży, 10 kongregacji żeńskich (190 zakonnic) i 4 kongregacje męskie, 10 stowarzyszeń, członków Związku Polskich Stowarzyszeń Katolickich we Francji oraz 5 punktów wakacyjnych.