Get Adobe Flash player
Start Ogłoszenia

ziemia swieta12 - 22 listopad 2016

Na zakończenie Roku Jubileuszowego Bożego Miłosierdzia Polska Misja Katolicka zaprasza na Pielgrzymkę do Źródeł Bożego Miłosierdzia - Ziemi Świętej - do Ojczyzny Pana Jezusa, by przeżyć spotkanie z Panem Bogiem: w Betlejem i w Nazarecie, w Kafar-naum i na Górze Tabor, na Górze Błogosławieństw i Kanie Galilejskiej, w Jerycho i Betanii, w Jerozolimie oraz Ein Karem, nad Jordanem, nad Morzem Martwym i na Jeziorze Genezaret.

Więcej…

rome17 - 23 październik 2016 

Polska Misja Katolicka pargnie włączyć się w Polską Pielgrzymkę Narodową do Rzymu z okazji Jubileuszu Bożego Miłosierdzia. Przejdziemy przez «Drzwi Miłosierdzia» czterech rzymskich bazylik: Św. Piotra na Watykanie, Św. Pawła «za murami», Matki Bożej Większej na Awentynie i Św. Jana na Lateranie. Weźmiemy udział w audiencji Papieża Franciszka oraz w Uroczystościach Narodowej Pielgrzymki z Polski do Rzymu. Będziemy modlili się przy Grobie Świętego Jana-Pawła II.

Więcej…

bibliaROK MIŁOSIERDZIA

La Ferté sous Jouarre - 2016

Człowiek ma w sobie tęsknotę za spotkaniem z Bogiem.

Medytacja Słowa Bożego jest pomocą dla tych,

którzy chcą się wybrać na takie spotkanie.

Owocem spotkania jest doświadczenie, które uzdolni do świadectwa.

Spotkania rozpoczynają się w sobotę Mszą świętą o 20h30

a kończą w niedzielę o 12h15.

Więcej…

w-wa

17- 20 lipca 2016
ŚWIATOWY KONGRES MŁODZIEŻY POLONIJNEJ
W WARSZAWIE


Do udziału w Kongresie zaproszeni są przedstawiciele duszpasterstwa młodzieży

z całego świata, liderzy duszpasterstwa młodzieży polonijnej

(w wieku od 18 do 35 roku życia).

Więcej…

milosiernyKONKURS ROKU BOŻEGO MIŁOSIERDZIA

Ojciec Święty Franciszek ogłosił «Rok Jubileuszowy Bożego Miłosierdzia».
Polska Misja Katolicka we Francji zaprasza:
Dorosłych od 18-go roku życia do udziału w konkursie ze znajomości encykliki «Dives in Misericordia» («Bogaty w Miłosierdzie») Świętego Jana-Pawła II

oraz «uczynków miłosiernych co do duszy i co do ciała».
Dzieci, Młodzież do udziału w konkursie ze znajomości życia i dzienniczka Świętej Faustyny Kowalskiej
-apostołki Bożego Miłosierdzia

oraz «uczynków miłosiernych co do duszy i co do ciała».

Więcej…

Więcej artykułów…